ДРУГИЯТ МУЗЕЙ

ДРУГИЯТ МУЗЕЙ

подкрепен от Национален Фонд Култура по едногодишна програма за подкрепа на частни професионални организации в областта на изкуствата - 2020

Идеята на проекта е да се създадат документални филми и виртуални турове за по-малко разпознаваеми и по-слабо подкрепени с бюджетни средства музеи в страната. Това е естествено продължение на дейността на “Б Плюс Филм” за ярко присъствие при творческото отразяване на културното наследство. Амбицията на екипа е да постигне творчески и технически иновации, подпомагащи музеите да представят скритите си богатства на максимално широка аудитория. 10-минутните документални филми и виртуалните турове, дигитализирането на артефакти са съобразени с модерните изисквания за представяне на музеите в цял свят. Филмите ще представят “другия музей”, често скрит за обществото и специалистите. Дигитализирането, виртуалното представяне на експозициите и артефактите са новите направления, в които ще се развие дейността на организацията. Продуцентската компания смята на тази база да развие дейността си в следващите години, като помогне и на други музеи в България да получат модерни, конкурентоспособни визуални продукти за богатото ни историческо наследство.

Членове на екипа:

Пламен Герасимов – административен ръководител на проекта, продуцент и оператор;

проф. Вера Бонева – сценарист и научен ръководител

Ралица Димитрова  – режисьор и художествен ръководител;

Боряна Симеонова – асистент-оператор;

Ясен Харалампиев – специалист визуални ефекти;

Александър Симеонов – звукорежисьор.

Виртуални турове

ЛЕКОВА КЪЩА

виртуален тур

Лековата къща е архитектурно-исторически паметник от възрожденската епоха. Тя е построена след Кримската война и е изографисана през 1873 г. Собственикът – богат търговец е революционен деец и участник в Априлското въстание. Къщата е посещавана от Апостола на свободат Васил Левски. След заседанията на Оборище в нея отсяда Комисията, избрана от Първото българско Велико Народно събрание, свикано през април 1876 година. Наред с историческата стойност Лековата къща е и ценен паметник на възрожденската архитектура. Изключителната стенописна украса отвътре и отвън на сградата е изпълнена от местния майстор Иван Зографов. В салона впечатлява „Колелото на живота“, отразяващо характерната за епохата житейска философия.

МУЗЕЙ ЗА НОВА ИСТОРИЯ НА ВАРНА

виртуален тур

Музеят за нова история на Варна проследява икономическият и културният живот на гр. Варна от Освобождението до навечерието на Втората световна война. Експозицията съдържа много оригинални фотографии и артефакти от миналото на града, представени са възстановки на емблематични сгради и места. Показано е изграждането на европейския архитектурен облик на Варна и превръщането му в морската столица на България.

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - БАЛЧИК

виртуален тур

Първият музей в Балчик отваря врати през 1937 г. с археологическа експозиция и картинна галерия. По това време градът и цяла Южна Добруджа е под румънска власт. В процеса на връщане на територията към България през 1940 г., музейните ценности са изнесени на север, а музеят е закрит. На 25 май 1965 г. се възобновява художествената галерия в Балчик като част от музейната дейност. Националната художествена галерия предоставя безвъзмездно 76 произведения на български художници, които заедно с дарените от местни граждани творби са в основата на новата постоянна експозиция „Балчик и морето“.

МУЗЕЙ „ТРЕВНЕНСКА ИКОНОПИСНА ШКОЛА“

виртуален тур

Красивата сграда на музея „Тревненска иконописна школа” е строена като параклис на детския санаториум и е открита през март 1944 година, но никога не е използвана по предназначение. Тя заживява нов живот, когато през 1984 г. се осъществява идеята в Трявна да има Музей на иконата. Днес във фонда има повече от 160 оригинални икони, създадени през XVIII-XIX в. Тревненската резбаро-зографска школа е най-старата и най-дълго съществувала по българските земи, с безспорен принос в нашето изобразително изкуство.

МУЗЕЙ НА КОТЛЕНСКИТЕ ВЪЗРОЖДЕНЦИ
ПАНТЕОН НА ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ

виртуален тур

Историческият музей в Котел е общински културен институт, приемник на първата музейна сбирка във възрожденския град, която е създадена през 1937 г. Фактическото учредяване на музея като структура на паметта се осъществява през 1960 г., когато с усилията на местната власт, централната държавна администрация и гражданите на Котел е създаден Музей на Възраждането. Първата постоянна експозиция е отворена за посетители през 1967 г. в емблематичната сграда на Галатанското училище. Повратен момент в развитието на музея е годината 1981, свързана с откриването на новопостроения Пантеон на Георги Стойков Раковски с постоянна експозиция „Котленски възрожденци“. С модерната си архитектура и с пространните наративи за възрожденската епоха, този обект и към момента представлява естествено средище на музейната дейност в град Котел.

Документални филми

Пускане на видеото

Музей на котленските възрожденци

документален филм

Пускане на видеото

Исторически музей -Балчик

документален филм

Пускане на видеото

Исторически музей - Панагюрище

документален филм

Пускане на видеото

Литературно-художествен музей "Чудомир"

документален филм

Пускане на видеото

Музей за нова история на Варна

документален филм