Проекти

ДРУГИЯТ МУЗЕЙ. ХОРАТА

подкрепен от Национален Фонд Култура по „ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНИ КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ"

ПОДСЛОН

по програма „Социално ангажирани изкуства“ 2021 на Национален Фонд Култура

Основен екип:

Пламен Герасимов – ръководител на проекта, продуцент и оператор;
Ралица Димитрова – сценарист и режисьор;
Александър Симеонов – звукорежисьор.

ДРУГИЯТ МУЗЕЙ.СЛОВОТО

подкрепен от Национален Фонд Култура по програма „ЕДНОГОДИШЕН ГРАНТ 21“

ПОКРИВ Е НЕБЕТО

по програма „Социално ангажирани изкуства“ 2020 на Национален Фонд Култура

Основен екип:

Пламен Герасимов – ръководител на проекта, продуцент и оператор;
Ралица Димитрова – сценарист и режисьор;
Александър Симеонов – звукорежисьор.

ДРУГИЯТ МУЗЕЙ

подкрепен от Национален Фонд Култура по едногодишна програма за подкрепа на частни професионални организации в областта на изкуствата - 2020