Проекти

ДРУГИЯТ МУЗЕЙ.СЛОВОТО

подкрепен от Национален Фонд Култура по програма „ЕДНОГОДИШЕН ГРАНТ 21“

ПОКРИВ Е НЕБЕТО

по програма „Социално ангажирани изкуства“ 2020 на Национален Фонд Култура

Основен екип:

Пламен Герасимов – ръководител на проекта, продуцент и оператор;
Ралица Димитрова – сценарист и режисьор;
Александър Симеонов – звукорежисьор.

ДРУГИЯТ МУЗЕЙ

подкрепен от Национален Фонд Култура по едногодишна програма за подкрепа на частни професионални организации в областта на изкуствата - 2020

ПОДСЛОН

по програма „Социално ангажирани изкуства“ 2021 на Национален Фонд Култура

Основен екип:

Пламен Герасимов – ръководител на проекта, продуцент и оператор;
Ралица Димитрова – сценарист и режисьор;
Александър Симеонов – звукорежисьор.

МУЗЕЙ ЗА НОВА ИСТОРИЯ НА ВАРНА

документален филм и виртуален тур

Музеят за нова история на Варна проследява икономическият и културният живот на гр. Варна от Освобождението до навечерието на Втората световна война. Експозицията съдържа много оригинални фотографии и артефакти от миналото на града, представени са възстановки на емблематични сгради и места. Показано е изграждането на европейския архитектурен облик на Варна и превръщането му в морската столица на България.